Δημιουργικό Εργαστήριο για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, 8 Αυγούστου 2019, 19.00, Πάνω Πλατεία Ευπαλίου

Δημιουργικό Εργαστήριο για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019, 19.00
Πάνω Πλατεία Ευπαλίου (Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου)