Παιδότοποι της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους, 19 Ιουλίου – 28 Αυγούστου 2019

Παιδότοποι της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους

19 Ιουλίου – 28 Αυγούστου 2019

Δελτίο τύπου

Πρόγραμμα Παιδότοπων
Ιούλιος – Αύγουστος 2019

Άμφισσα, 15 Ιουλίου 2019- Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος του νομού Φωκίδας ανακοινώνει το νέο πρόγραμμα των Παιδότοπων, των εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, που υλοποιεί στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης του προγράμματος Αγωγής Κοινότητας. Η δράση αναπτύσσεται σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

«Οι Παιδότοποι είναι δραστηριότητα που απευθύνεται σε παιδιά και αποσκοπεί στην προαγωγή της ελεύθερης έκφρασής τους, στη δημιουργική απασχόλησή τους και κυρίως στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, της αλληλοϋποστήριξης και της συνεργατικότητας», σημειώνει η Δέσποινα Παπαϊωάννου, Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια της ΕΚΨ&ΨΥ Π. Σακελλαρόπουλος, νομού Φωκίδας.

Η λειτουργία Παιδότοπων δημιουργεί άριστες συνθήκες πρόληψης διαταραχών και έγκαιρης παρέμβασης με τη συνεργασία της οικογένειας και των σχολείων. Η δράση είναι «ανοιχτή» προς όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο και καταγωγή. Συνήθως, οι δράσεις απευθύνονται σε παιδιά σχολικής ηλικίας, αν και συχνά αφορούν εφήβους και κάποιες φορές τους γονείς των παιδιών ή ενδεχομένως και όλη την κοινότητα.

Ο παιδότοπος περιλαμβάνει ομαδικές εικαστικές δράσεις (ζωγραφική σε ομάδες ή μεμονωμένα, κατασκευές, χειροτεχνίες), αφηγήσεις, ομαδικά κινητικά παιχνίδια, και παραδοσιακά παιχνίδια. Αξιοποιούνται η τέχνη, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, ως σημαντικά μέσα σύσφιξης των δεσμών της κοινότητας.

Οι παιδότοποι θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

ΙΟΥΛΙΟΣ
19 Ιουλίου, ώρα 12.00: Γαλαξείδι, συνεργασία με «Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε.»
27 Ιουλίου, ώρα 19.00: Ερατεινή, συνεργασία με Σύλλογο Γυναικών Ερατεινής
30 Ιουλίου, ώρα 19.00: Πάνορμος, συνεργασία με Σύλλογο Γυναικών Πανόρμου

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1 Αυγούστου, ώρα 18.30: Μαλανδρίνο, συνεργασία με Πολιτιστική Κίνηση Μαλανδρίνου «Ο Φύσκος»
6 Αυγούστου, ώρα 19.00: Αγία Ευθυμία, «Σκαρίμπεια», συνεργασία με Σύλλογο Αγιοευθυμιωτών
8 Αυγούστου, ώρα 19.00: Ευπάλιο, συνεργασία με Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου
12 Αυγούστου, ώρα 19.00: Πεντεόρια, συνεργασία με Πολιτιστικό Σύλλογο Πεντεορίων
28 Αυγούστου, ώρα 19.00: Γαλαξείδι, συνεργασία με Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλαξιδίου

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22650 22600, email: ekpsfoki@otenet.gr

Πληροφορίες για την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.ekpse.gr και https://www.facebook.com/ekpse