Κούλουμα στο Ευπάλιο

Κούλουμα στο Ευπάλιο 

Καθαρή Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018
Κεντρική Πλατεία Ευπαλίου