Εθελοντική Αιμοδοσία στο Ευπάλιο, 11 Φεβρουαρίου 2018, 10.00 – 13.00, Πλατεία Καρυάς

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Ευπάλιο

11 Φεβρουαρίου 2018, Κυριακή, 10.00 – 13.00
Πλατεία Καρυάς