Εορτασμός της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στο Ευπάλιο, 24 – 25 Μαρτίου 2017

Εορτασμός της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στο Ευπάλιο

24 – 25 Μαρτίου 2017, Παρασκευή – Σάββατο