Βραδιά με ζωντανή λαϊκή μουσική, 30 Νοεμβρίου 2016, 21.00, «Το Κονάκι της Βέλας», Πεντάπολη

Βραδιά με ζωντανή λαϊκή μουσική

30 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη, 21.00
«Το Κονάκι της Βέλας», Πεντάπολη, τηλ. 6943238589

1693