Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν. Άμφισσας: Έκτακτο κάλεσμα – παράκληση για Εθελοντική Αιμοδοσία, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 – 13.00

Αιμοληψίες στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 – 13.00

τηλ. 2265029605 και 2265350132

Σας απευθύνουμε και πάλι ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, λόγω της ιδιαίτερα φέτος μεγάλης έλλειψης αίματος, και ΚΑΛΟΥΜΕ όσους θέλουν και μπορούν, ακόμη κι όσους νομίζουν πως δεν μπορούν, να έλθουν στο Νοσοκομείο, από σήμερα ως και την Παρασκευή, 8.30 – 13.00, με το ΑΜΚΑ τους, δηλώνοντας το 1 για τη μετακίνησή τους και να νιώσουν «τη χαρά του να δίνεις»!

Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν. Άμφισσας