Δήμος Δωρίδος: Σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού

Δήμος Δωρίδος: Σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού

Λιδωρίκι, 11/5/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βάσει της αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 28503/7.5 (ΦΕΚ Β΄1872 ) ΚΥΑ και της νεότερης εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο « Mέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού- 43η Εγκύκλιος» και αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160/οικ. 8032/10.5 με ΑΔΑ: Ω1Γ846ΜΤΛ6-50Ξ , για τη λειτουργία των Υπηρεσιών μας , κάνουμε γνωστά τα εξής:

Η λειτουργία των υπηρεσιών μας γίνεται με μειωμένο κατά 10% το ποσοστό των υπαλλήλων μας σε τηλεργασία σε σχέση με ότι ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η εξυπηρέτηση του κοινού ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ να γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού με προτεραιότητα στα ραντεβού για εξυπηρέτηση δικηγόρων.  Για την υποβοήθησή τους μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου –dorida.gr (ΧΡΗΣΙΜΑ – ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΝΕΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ) και να αντλούν από εκεί τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (lidoriki@otenet.gr) για τον προγραμματισμό των ραντεβού.

Λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων και ειδικότερα χρήση μάσκας, απολυμάνσεις, τήρηση πρωτοκόλλου ΕΟΔΥ σε περίπτωση κρούσματος κ.λ.π. σε συνεννόηση με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας , το συντονιστή Διαχείρισης COVID-19 του Δήμου μας , τον ιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας κατά περίπτωση.