Καφέ – Μπαρ «Πέτρινο» (Ερατεινή), κάθε μέρα, από 7 το πρωί έως αργά το βράδυ

Καφέ – Μπαρ «Πέτρινο»

Ερατεινή, τηλ. 2266032382

κάθε μέρα, από 7 το πρωί έως αργά το βράδυ