Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Αύγουστος 2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/8
ΤΡΙΤΗ 6/8
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/8
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/8
ΤΡΙΤΗ 13/8
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/8
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8
ΠΕΜΠΤΗ 22/8
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/8
ΤΡΙΤΗ 27/8

Πρωϊνές ώρες 9.30 – 12.30
τηλ. 2266031216