Το πρόγραμμα του Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Το πρόγραμμα του Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/2
ΤΡΙΤΗ 12/2
ΠΕΜΠΤΗ 14/2
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/2
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2

Πρωϊνές ώρες 9.30 – 12.30
τηλ. 2266031216