Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Φεβρουάριος 2020

τηλ. 2266031216
πρωινές ώρες 9.30 – 12.30

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/2
ΠΕΜΠΤΗ 6/2

ΤΡΙΤΗ 11/2
ΠΕΜΠΤΗ 13/2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/2

ΤΡΙΤΗ 18/2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/2

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/2
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2
ΠΕΜΠΤΗ 27/2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/2