Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Μάρτιος 2021

τηλ. 2266031216
9.30 – 13.00

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/3
ΤΡΙΤΗ 2/3
ΠΕΜΠΤΗ 4/3

ΤΡΙΤΗ 9/3
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/3
ΠΕΜΠΤΗ 18/3

ΤΡΙΤΗ 23/3

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/3
ΤΡΙΤΗ 30/3