Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Απρίλιος 2019

ΤΡΙΤΗ 2/4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/4 ΚΡΟΝΤΗΡΑ
ΤΡΙΤΗ 9/4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 ΚΡΟΝΤΗΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4 ΚΡΟΝΤΗΡΑ
ΤΡΙΤΗ 16/4 ΚΡΟΝΤΗΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΤΗ 23/4 ΚΡΟΝΤΗΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Πρωϊνές ώρες 9.30 – 12.30
τηλ. 2266031216