Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής

Σεπτέμβριος 2020

τηλ. 2266031216
πρωινές ώρες 9.30 – 12.30

Εξακολουθεί η συνταγογράφηση με τηλεφωνική εντολή.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9
ΠΕΜΠΤΗ 3/9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9

ΔΕΥΤΕΡΑ 7/9
ΤΡΙΤΗ 8/9
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9
ΠΕΜΠΤΗ 17/9

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/9
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9
ΠΕΜΠΤΗ 24/9

ΤΡΙΤΗ 29/9
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9