Συνδέσεις με το σάιτ της Διαύγειας

Πράξεις που καταγράφονται στη «Διαύγεια Φωκίδας»

* Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

* Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας

* Δήμος Δελφών
* Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών
* Δημοτικό Ίδρυμα Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων Ο Ευστάθιος Ι Μαναίος
* Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου
* Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα
* Σχολικές Επιτροπές Δήμου Δελφών

* Δήμος Δωρίδος
* Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος

Άλλες Πράξεις

* Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
* 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
* Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας
* Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμάτων Νομού Φωκίδας