Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς στη Φωκίδα, 21 Οκτωβρίου 2020: Χαμηλή Κατηγορία

Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς στη Φωκίδα

 Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Χαμηλή Κατηγορία