Εστιατόριο – Μπαρ «Base 89»

28ης Οκτωβρίου 89, Ιτέα, τηλ. 2265035375

ανοιχτά: κάθε μέρα, 9.00 – 24.00
κουζίνα: κάθε μέρα, 18.00 – 24.00, σαββατοκύριακο από 13.00
ντελίβερι: κάθε μέρα, 18.00 – 24.00