Έκθεση έργων του Γιώργου Σκυλογιάννη και του Παναγιώτη Μητσομπόνου, 25 Αυγούστου – 17 Σεπτεμβρίου 2018, 12.00 – 15.00 και 19.00 – 23.00, Χάρμαινα, Άμφισσα

Έκθεση έργων του Γιώργου Σκυλογιάννη και του Παναγιώτη Μητσομπόνου

25 Αυγούστου – 17 Σεπτεμβρίου 2018
12.00 – 15.00 και 19.00 – 23.00
Χάρμαινα, Άμφισσα