Πρόγραμμα της Τοπικής Ομάδας Υγείας Άμφισσας

Η Τοπική Ομάδα Υγείας διαθέτει Γενική Ιατρό, Νοσηλευτικό Προσωπικό και Κοινωνική Λειτουργό.

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού:
από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.00 – 15.00

τηλ. για ραντεβού: 2265072761