Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, 11 Δεκεμβρίου 2019: Άμφισσα – Δεσφίνα

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

10.00 – 14.00: Δεσφίνα, Περιφερειακό Ιατρείο

πληροφορίες – ραντεβού: τηλ. 2265022924