Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, 30 Ιουλίου 2020: Άμφισσα – Γραβιά – Πολύδροσος – Αμφίκλεια

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

10.00 – 14.00: Γραβιά, Περιφερειακό Ιατρείο

12.30 – 13.30: Πολύδροσος, Περιφερειακό Ιατρείο

10.00 – 14.00: Αμφίκλεια, Κέντρο Υγείας

πληροφορίες – ραντεβού: τηλ. 2265022924