Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, 18 Νοεμβρίου 2020: Άμφισσα – Δελφοί – Χρισσό

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

10.00 – 14.00: Δελφοί – Χρισσό, Περιφερειακό Ιατρείο Δελφών

πληροφορίες – ραντεβού: τηλ. 2265022924