Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα, 6 Μαρτίου 2021, μετά τις 10.00, Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα!

Σάββατο 6 Μαρτίου 2021, μετά τις 10.00
Αίθουσα Ισογείου Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας