Εορτασμός Ναού Αγίου Αθανασίου Άμφισσας, 17 – 18 Ιανουαρίου 2021

Εορτασμός Ναού Αγίου Αθανασίου Άμφισσας

Κυριακή 17 – Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021