Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 18 Ιανουαρίου 2020, 11.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2020, 11.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2021.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κοϊβαρης Δημήτριος.

2. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δ.Λ.Τ. Γαλαξιδίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κοϊβαρης Δημήτριος.

3. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για τα έργα που θα υλοποιηθούν εντός του έτους 2021.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

4. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Νικολάου Σέββα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δελφών, κ. Νικόλαος Λουπάκος.

5. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2021 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Αθανασίου Δεδουσόπουλου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δελφών, κ. Νικόλαος Λουπάκος.

6. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Γαζή-Καρελλά.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δελφών, κ. Νικόλαος Λουπάκος.

7. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Κωνσταντίνου Παπαβιέρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δελφών, κ. Νικόλαος Λουπάκος.

8. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Λουκίας Μοσκαχλαϊδή.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δελφών, κ. Νικόλαος Λουπάκος.

9. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Ευθυμίας Γιδογιάννου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δελφών, κ. Νικόλαος Λουπάκος.

10. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Χρήστου Μαχαιρά.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δελφών, κ. Νικόλαος Λουπάκος.

11. Ορισμοί-αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά θέματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.