Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Άμφισσας, 29 Αυγούστου 2020, 10.00, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Άμφισσας

Σάββατο 29 Αυγούστου 2020, 10.00
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα της Κοινότητας.

2. Κατάρτιση Ετησίου Προγράμματος Δράσης-Τεχνικού Προγράμματος Κοινότητας Άμφισσας οικ. έτους 2021.

3. Γνωμοδότηση για την κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος χρήσης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Κοινότητας Άμφισσας.

4. Γνωμοδότηση για επισκευή-διαμόρφωση πεζοδρομίου επι των οδών Π. Μαρκίδου 17 και Ανδρέα Συγγρού στην Κοινότητα Άμφισσας, μετά από την υπ΄αρίθμ 15095/11-08-2020 αίτηση της κ. Ευθυμίας Γιαλέσσας.

5. Γνωμοδότηση για παραχώρηση στάθμευσης επί της οδού Χ.Χαραλάμπους 2 στην Κοινότητα Άμφισσας, μετά από την υπ΄αρίθμ. 14458/03-08-2020 αίτηση του κ. Κων/νου Καραπλή.

6. Γνωμοδότηση για απότμηση-διαμόρφωση πεζοδρομίου επί της δημοτικής οδού Καλπούζου 19 στην Κοινότητας Άμφισσας, μετά από την υπ΄αρίθμ. 14795/19-08-2020 αίτηση της κ. Γαρυφαλλιάς Ζαφειροπούλου.