«Πρόταση χρηματοδότησης του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας για την επέκταση του Χ.Υ.Τ. Άμφισσας»

Άμφισσα, 29.6.2020

Δελτίο Τύπου

Π. Ταγκαλής: «Η μεθοδική εργασία σήμερα μας οδηγεί σε ένα καλύτερο αύριο»

Πρόταση χρηματοδότησης του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας για την επέκταση του Χ.Υ.Τ. Άμφισσας

Την απόφαση για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης μελετών για την επέκταση του Χ.Υ.Τ. Άμφισσας, πήρε ομόφωνα σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.. Πρόκειται για πολύ σημαντική εξέλιξη που αφορά στο Δήμο Δελφών αλλά και το νόμο Φωκίδας, μέσω της οποίας μπαίνουν οι βάσεις για την από τώρα επιμήκυνση του χρόνου ζωής της εν λόγω υποδομής.

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. αποφάσισε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την Πράξη με τίτλο «Μελέτες Επέκτασης ΧΥΤ Άμφισσας» στην Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ για προτάσεις στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής». Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι το μη επιλέξιμο ποσό (αναλογούν Φ.Π.Α. του υποέργου της Πράξης) που συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση προτείνεται να καλυφθεί από ιδίους πόρους του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.. 

Ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εξέλιξη δήλωσε: «Ο Χ.Υ.Τ. Άμφισσας σταδιακά και με πρόγραμμα έρχεται από το καλοκαίρι του 2020 να λύσει σειρά προβλημάτων που αφορούσαν στη διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής μας. Παράλληλα με τη σταδιακή έναρξη της λειτουργίας του εργαζόμαστε και για την επόμενη ημέρα, με στόχο να προλάβουμε γνωστά γεγονότα από διάφορα άλλα σημεία της χώρας. Οι μελέτες για την επέκτασή του αποτελούν το πρώτο βήμα ώστε να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του, εκμεταλλευόμενοι πόρους χρηματοδότησης από το υφιστάμενο ΕΣΠΑ. Η μεθοδική εργασία σήμερα, μας οδηγεί δεδομένα και με ασφάλεια σε ένα καλύτερο αύριο».

Από το Γραφείο Δημάρχου