Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 16 Σεπτεμβρίου 2019, 9.00, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, 9.00
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

Θέματα

1. Έγκριση εξειδικευμένων πιστώσεων.
Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Τουρισμού, κ. Βασιλειάδου Σπυριδούλα.

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Κοΐβαρης.

3. Ορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε. κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης.

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >