Εκδήλωση Μνήμης για τη Μάχη της Άμπλιανης (14 Ιουλίου 1824), 28 Ιουλίου 2019, 11.00, Θέση Πλάκα, 51ο χλμ Λαμίας – Άμφισσας

Εκδήλωση Μνήμης για τη Μάχη της Άμπλιανης
(14 Ιουλίου 1824)

Κυριακή 28 Ιουλίου 2019, 11.00
Θέση Πλάκα, 51ο χλμ Λαμίας – Άμφισσας