Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας: Άμφισσα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 9.00 – 20.00

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

από Δευτέρα έως Σάββατο, 9.00 – 20.00

Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

πληροφορίες – ραντεβού: τηλ. 2265022924