Ωράριο λειτουργίας Μεταλλευτικού Πάρκου Φωκίδας (Vagonetto)

Ωράριο λειτουργίας Μεταλλευτικού Πάρκου Φωκίδας (Vagonetto)

51ο χλμ Λαμίας – Άμφισσας

κάθε μέρα: 9.00 – 17.00
με ραντεβού, τηλ. 2265078819

www.vagonetto.gr