Ενημέρωση από τη Vodafone – Άμφισσα (15.11.2018, Facebook)