Ενημέρωση από τον Εμπορικό Σύλλογο Άμφισσας (14.11.2018, Facebook)