Η άγρια πανίδα της Φωκίδας
ιδιαίτερη αναφορά στους δρυμούς Οίτης και Παρνασσού
της Γεωργίας Αλεξοπούλου

η εργασία σε pdf  Η Γεωργία Αλεξοπούλου κατάγεται από την Καστριώτισσα και είναι φοιτήτρια της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών.