Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, 30 Ιουνίου 2017: Άμφισσα – Γαλαξείδι

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

30 Ιουνίου 2017, Παρασκευή

9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

10.00 – 14.00: Γαλαξείδι, Περιφερειακό Ιατρείο

kinitimonada