Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, 29 Ιουνίου 2017: Άμφισσα – Λιδωρίκι

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

29 Ιουνίου 2017, Πέμπτη

9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

10.00 – 14.00: Λιδωρίκι, Περιφερειακό Ιατρείο

kinitimonada1