Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, 28 Ιουνίου 2017: Άμφισσα – Δεσφίνα

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

28 Ιουνίου 2017, Τετάρτη

9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

10.00 – 14.00: Δεσφίνα, Περιφερειακό Ιατρείο

kinitimonada1