Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, 27 Ιουνίου 2017: Άμφισσα – Ευπάλιο

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

27 Ιουνίου 2017, Τρίτη

9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

10.00 – 14.00: Ευπάλιο, Περιφερειακό Ιατρείο

kinitimonada1